DRUCKEN

Slowenisch - Slovenščina

Grafik_Sprachen_700x700_grauer_Hintergrund.jpg

Tako se prenese vaša fotografija na e-kartico

E-kartica je vaš osebni ključ do avstrijskega zdravstvenega sistema. Od 1. 1. 2020 se bodo na podlagi spremembe zakona nove e-kartice izdajale izključno s fotografijo.

Opravite Foto-Sofort-Check in preverite, ali je za vašo e-kartico fotografija na voljo. Foto-Sofort-Check

Imate

  • avstrijski potni list ali
  • avstrijsko osebno izkaznico ali
  • avstrijsko vozniško dovoljenje v obliki kartice ali
  • Aufenthaltstitel / Rot-Weiß-Rot-Karte (dovoljenje za bivanje), Fremdenpass (potni list za tujce), Konventionsreisepass (konvencijski potni list) oz. Identitätskarte für Fremde (identifikacijska kartica za tujce), Duldungskarte (odobritev za začasno bivanje), Verfahrenskarte (grüne Karte) (postopek pridobivanja azila ali zelena karta), Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte) (pravica do začasnega bivanja ali bela karta), Karte für Asylberechtigte (pravica do azila) ali Karte für subsidiär Schutzberechtigte (graue Karte) (pravica do subsidiarne zaščite ali siva karta)?


Info

Vam ni treba storiti ničesar. Vašo novo e-kartico s fotografijo boste prejeli pravočasno, preden stara poteče, in sicer najpozneje do konca leta 2023.

Otroci, mlajši od 14 let, bodo še naprej v vsakem primeru prejeli e-kartico brez fotografije ne glede na to, ali je fotografija na voljo, npr. iz potnega lista.


Nimate nobenega od teh dokumentov? Potem na modri hrbtni strani vaše e-kartice preverite datum poteka.

3 do 4 mesece pred potekom vaše e-kartice prinesite fotografijo, primerno za potni list, na urad, ki je pristojen za urejanje vaših zadev.

Fotografija mora biti posneta po kriterijih fotografije za potni list. Podrobnosti o teh kriterijih najdete tukaj: Kriteriji fotografije za potni list

Fotografijo morate predložiti skupaj z avstrijsko kartico zdravstvenega zavarovanja (E-Card).

V kolikor imate avstrijsko državljanstvo,
potrebujete uradni osebni dokument in originalno potrdilo o državljanstvu.
Če ne posedujete nobenega uradnega osebnega dokumenta, potrebujete spremstvo osebe, ki lahko vašo identiteto potrdi. Pozor - ta oseba mora predložiti njen osebni uradni dokument.

V kolikor nimate avstrijskega državljanstva,
morate predložiti originalni uradni osebni dokument kot je osebna izkaznica ali potni list.

Vse urade za registracijo najdete tukaj.

Če namesto datuma poteka vidite napis *****, boste pravočasno pozvani, da prinesete fotografijo. Do takrat vam ni treba storiti ničesar.

Če ste stari 70 let ali več oz. uvrščeni v raven oskrbe 4, 5, 6 ali 7, vam ni treba oddati fotografije. Ni vam treba storiti ničesar, novo e-kartico pa boste samodejno prejeli še pred potekom stare.

  • Če imate na potnem listu, osebni izkaznici, vozniškem dovoljenju v obliki kartice ali registru za tujce že fotografijo, bo ta samodejno prevzeta na e-kartici.
  • Če na teh dokumentih ni fotografije, bo izdelana e-kartica brez fotografije.
  • Osebe, stare 70 let ali več, oz. osebe, ki so uvrščene v raven oskrbe 4, 5, 6 ali 7, lahko 2020  prostovoljno prinesejo svojo fotografijo v pristojni urad za registracijo. Novo kartico boste prejeli pred potekom stare.