DRUCKEN

Kroatisch - Hrvatski

Grafik_Sprachen_700x700_grauer_Hintergrund.jpg

Ovako dodajete svoju fotografiju na e-karticu

E-kartica vaš je osobni ključ za pristup austrijskom zdravstvenom sustavu. Od 1. 1. 2020. će se e-kartice zbog izmjene zakona izdavati samo s fotografijom.

Napravite Foto-Sofort-Check i provjerite postoji li fotografija za vašu e-karticu: Foto-Sofort-Check

Imate li

  • austrijsku putovnicu ili
  • austrijsku osobnu iskaznicu ili
  • austrijsku vozačku dozvolu u obliku kartice ili
  • Aufenthaltstitel / Rot-Weiß-Rot-Karte (boravišna dozvola), Fremdenpass (strana putovnica), Konventionsreisepass (konvencijska putovnica) odnosno Identitätskarte für Fremde (identifikacijska iskaznica za strance), Duldungskarte (iskaznica za privremeni boravak), Verfahrenskarte (protokolna iskaznica (zelena kartica tj. iskaznica tijekom procesa traženja azila)), Aufenthaltsberechtigungskarte (iskaznica za dozvolu stranog boravka (bijela kartica)), Karte für Asylberechtigte (iskaznica za osobe s pravom na azil) ili Karte für subsidiär Schutzberechtigte (iskaznica za osobe sa supsidijarnim pravom na zaštitu (siva kartica))?


Info

Ne morate napraviti ništa. Vaša nova e-kartica s fotografijom stići će pravovremeno, prije isteka stare kartice, a najkasnije krajem 2023. godine.

Djeca mlađa od 14 godina i dalje će dobivati e-karticu bez fotografije, neovisno o tome je li za njih dostupna fotografija iz npr. putovnice.


Nemate ni jedan od navedenih dokumenata? U tom slučaju provjerite datum isteka na plavoj poleđini svoje e-kartice.

Tri do četiri mjeseca prije isteka vaše e-kartice donesite fotografiju za putovnicu u za to nadležno tijelo.

Fotografija mora odgovarati kriterijima fotografije za putovnicu. Više o navedenim kriterijima pronaći ćete ovdje: Kriteriji fotografije za putovnicu

Fotografiju morate predati osobno i pritom morate imati vašu e-karticu ili broj vašeg socijalnog osiguranja.

Kao austrijski državljanin tj. državljanka ponesite identifikacijsku ispravu i potvrdu državljanstva u originalu. Ako nemate identifikacijsku ispravu, morate biti u pratnji druge osobe koja može potvrditi vaš identitet. Pozor: druga osoba mora pokazati svoju identifikacijsku ispravu!

U slučaju da niste austrijski držvljanin tj. državljanka morate se iskazati putovnicom iz vaše države.

Sva tijela za registraciju možete pronaći ovdje.


Ako je umjesto datuma isteka otisnuto *****, od vas će se pravovremeno tražiti da dostavite fotografiju. Do tada ne morate ništa poduzimati.


Ako ste stariji od 70 godina, odnosno pripadate stupnju skrbi 4, 5, 6 ili 7, niste obvezni donijeti fotografiju. Prije isteka stare kartice ne morate poduzimati ništa te ćete primiti novu e-karticu.

  • Ako već postoji fotografija iz putovnice, osobne iskaznice, vozačke dozvole u obliku kartice ili registra stranaca, ona se automatski preuzima na e-karticu.
  • Ako fotografija ne postoji, e-kartica izdaje se bez fotografije.
  • Osobe starije od 70 godine odnosno osobe koje pripadaju stupnju skrbi 4, 5, 6 ili 7, mogu 2020. dobrovoljno donijeti fotografiju za e-karticu na za to nadležno tijelo za registraciju. Novu e-karticu dobit ćete prije isteka stare kartice.