DRUCKEN

Polnisch - Polski

Grafik_Sprachen_700x700_grauer_Hintergrund.jpg

e-card ze zdjęciem

e-card jest indywidualnym kluczem do austriackiego systemu opieki zdrowotnej. Od 1. stycznia 2020 r. w związku ze zmianą przepisów prawa e-card są wydawana wyłącznie ze zdjęciem.

Już teraz skorzystaj z funkcji Foto-Sofort-Check i sprawdź, czy dostępne jest zdjęcie do Twojej e-card: Foto-Sofort-Check


Jeśli posiadasz

  • austriacki paszport lub
  • austriacki dowód osobisty lub
  • austriackie plastikowe prawo jazdy lub
  • Aufenthaltstitel / Rot-Weiß-Rot-Karte (zezwolenie na pobyt), Fremdenpass (paszport cudzoziemca), Konventionsreisepass lub Identitätskarte für Fremde (paszport konwencyjny lub dowód osobisty obcokrajowca), Duldungskarte (kartę pobytu tolerowanego), Verfahrenskarte (grüne Karte) (kartę na czas postępowania (zieloną kartę)), Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte) (kartę pobytu (białą kartę)), Karte für Asylberechtigte oder Karte für subsidiär Schutzberechtigte (graue Karte) (kartę dla osób ubiegających się o azyl lub kartę ochrony uzupełniającej (szarą kartę)), 


Info

Nie musisz już niczego dodatkowo robić. Otrzymasz nową e-card ze zdjęciem na czas przed upływem terminu ważności starej karty, najpóźniej do końca 2023 roku.

Dzieci poniżej 14. roku życia będą nadal otrzymywać e-card bez zdjęcia, niezależnie od tego, czy zdjęcie jest dostępne, np. w austriackim paszporcie.


Nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów? Sprawdź na niebieskim odwrocie Twojej e-card datę jej ważności.

GRAFIK_EKVK_Ablaufdatum_END_2019-08-02_1.jpg

Dostarcz zdjęcie paszportowe do właściwego urzędu rejestrunącego na 3 do 4 miesięcy przed upływem terminu ważności Twojej e-card.

Zdjęcie musi spełniać wymogi dotyczące zdjęcia do paszportu. Szczegóły dotyczące tych wymogów można znaleźć tutaj: Wymogi dotyczące zdjęcia do paszportu

Musisz dostarczyć zdjęcie osobiście i przedłożyć swoją e-card albo numer ubezpieczenia austryjackiego.

Jeśli posiadasz obywatelstwo austryjackie, potrzebujesz oficjalny dowód tożsamości ze zdjeciem i oryginał potwierdzenia posiadania obywatelswa austryjackiego. Nie posiadasz dowodu osobistego, musi towarzyszyć Ci osoba, która potwierdzi Twoją tożsamość. Uwaga: Ta osoba musi okazać swój dowód osobisty! Przy braku obywatelstwa austryjackiego, musisz przedłożyć dokument tożsamości w oryginale (n.p. paszport, dowód osobisty).

Spis wszystkich urzędów rejestrujących znajdziesz tutaj.

Jeśli na niebieskim odwrocie Twojej e-card zamiast daty ważności widnieje nadruk *****, zostaniesz poproszony o dostarczenie zdjęcia w odpowiednim czasie. Do tego czasu nie musisz niczego robić. 

Jeśli ukończyłeś 70. rok życia lub jeśli jesteś osobą o 4., 5., 6. lub 7. stopniu niepełnosprawności (według austriackiej klasyfikacji „Pflegestufe”), nie musisz dostarczać zdjęcia. Nie musisz niczego robić, a nową nową e-card otrzymasz automatycznie przed upływem terminu ważności starej.

  • Jeśli posiadasz austriacki paszport, dowód osobisty, plastikowe prawo jazdy lub dowód osobisty w rejestrze cudzoziemców, zdjęcie z tego dokumentu zostanie automatycznie użyte przy wystawieniu nowej e-card.
  • Jeśli zdjęcie nie jest dostępne, zostanie wydana e-card bez zdjęcia.
  • 2020 r. osoby, które ukończyły 70. rok życia lub o 4., 5., 6. lub 7. stopniu niepełnosprawności (według austriackiej klasyfikacji „Pflegestufe”) mogą dobrowolnie dostarczyć do właściwego urzędu rejestrującego zdjęcie do e-card. Otrzymasz nową e-card na czas przed upływem terminu ważności starej.