DRUCKEN

Tschechisch - Český

Grafik_Sprachen_700x700_grauer_Hintergrund.jpg

Takhle se dostane vaše fotografie na kartu e-card

Karta e-card je vaším osobním klíčem k rakouskému zdravotnickému systému. Od 1. 1. 2020 jsou z důvodu změny zákona vydávány nové karty e-card pouze s vaší fotografií.

Udělejte si Foto-Sofort-Check a ověřte, zda máte dostupnou fotografii pro vaši kartu e-card: Foto-Sofort-Check

Máte

  • rakouský cestovní pas nebo
  • rakouský občanský průkaz nebo
  • rakouský řidičský průkaz nebo
  • Aufenthaltstitel / Rot-Weiß-Rot-Karte (trvalý pobyt), Fremdenpass (pas pro cizince), Konventionsreisepass bzw. eine Identitätskarte für Fremde (konvenční cestovní pas nebo identifikační karta pro cizince), Duldungskarte (karta pro přechodný pobyt), Verfahrenskarte (grüne Karte) (karta pro osoby v řízení (zelená karta)), Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte) (karta oprávnění k pobytu (bílá karta), Karte für Asylberechtigte oder Karte für subsidiär Schutzberechtigte (graue Karte) (karta pro osoby oprávněné žádat azyl nebo karta pro osoby, kterým hrozí při návratu do vlasti vážné nebezpečí (šedá karta)?


Info

Nemusíte dělat nic. Vaše nová karta e-card s fotografií přijde včas, dříve, než uplyne platnost původní karty, nejpozději do roku 2023.

Děti do 14 let získají dále v každém případě kartu e-card bez fotografie bez ohledu na to, zda je dostupná jejich fotografie např. z cestovního pasu.


Nemáte žádný z těchto dokumentů? Potom se podívejte na zadní straně modré karty e-card na datum platnosti.

Přineste 3 až 4 měsíce před ukončením platnosti vaší karty e-card pasovou fotografii na úřadovnu[A1] , ke které jste příslušní.

Fotografie musí splňovat kritéria fotografie pro cestovní pas. Podrobnosti o těchto kritériích najdete zde: Kritéria fotografie pro cestovní pas

Fotografii musíte odevzdat osobně a současně předložit svou kartu e-card nebo číslo sociálního zabezpečení.

Máte-li rakouské státní občanství, musíte předložit oficiální průkaz totožnosti s fotografií a originál osvědčení o státním občanství. Pokud žádné doklady nemáte, musí vás doprovodit jiná osoba a potvrdit vaši identitu. Pozor: Tato osoba musí předložit průkaz totožnosti!

Nemáte-li rakouské státní občanství, musíte předložit originál cestovního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz, atd.).

Všechna registrační místa najdete zde.

Pokud místo data do ukončení platnosti vidíte *****, budete včas vyzváni, abyste přinesli fotografii. Do té doby nemusíte dělat nic.

Pokud je vám 70 let a více nebo jste zařazeni do stupně péče 4, 5, 6 nebo 7, nejste povinni přinést fotografii. Nemusíte dělat nic a automaticky získáváte svou novou kartu e-card dříve, než uplyne platnost karty původní.

  • Pokud již v registru cizinců je uložena fotografie z cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu nebo registru cizinců, bude tato fotografie automaticky převzata na kartu e-card.
  • Pokud není žádná fotografie dostupná, bude vystavena karta e-card bez fotografie.
  • Osoby ve věku 70 let nebo vyšším, nebo osoby zařazené do stupně péče 4, 5, 6 nebo 7, mohou dobrovolně 2020  přinést fotografii na kartu e-card na příslušné registrační místo. Novou kartu e-card dostanete dříve, než uplyne platnost staré karty.