DRUCKEN

Serbisch - Srpski

Grafik_Sprachen_700x700_grauer_Hintergrund.jpg

Izrada zdravstvene kartice e-card s fotografijom

Kartica zdravstvenog osiguranja e-card omogućava pristup austrijskom sistemu zdravstvene zaštite. Od 1. januara 2020. nove zdravstvene kartice e-card izdaju se samo s fotografijom zbog promene zakona.

Izvršite proveru fotografije: Foto-Sofort-Check da biste utvrdili da li je vaša fotografija dostupna za e-card: Foto-Sofort-Check

Imate

  • austrijski pasoš ili
  • austrijsku ličnu ispravu ili
  • austrijsku biometrijsku vozačku dozvolu ili
  • Aufenthaltstitel / Rot-Weiß-Rot-Karte (boravišna dozvola), Fremdenpass (pasoš stranog državljanina), Konventionsreisepass (pasoš stranog državaljanina sa statusom azilanta) odnosno Identitätskarte für Fremde (lična karta za strane državljane), Duldungskarte (isprava stalno nastanjenog stranog državljanina), Verfahrenskarte (zelena karta za lica u postupku odlučivanja po zahtevu za azil), Aufenthaltsberechtigungskarte (bela karta za lica kojima je odobren boravak), Karte für Asylberechtigte (karta za lica sa statusom azilanta) ili Karte für subsidiär Schutzberechtigte (siva karta za lica sa statusom supsidijarne zaštite)?

Info

Ne morate ništa da preduzimate. Svoju novu zdravstvenu karticu s fotografijom dobićete blagovremeno pre isteka stare, a najkasnije do kraja 2023.

Deci mlađoj od 14 godina i dalje se izdaje e-card bez fotografije, bez obzira na to da li je dostupna fotografija iz npr. pasoša.


Nemate nijedan od navedenih dokumenata? U tom slučaju proverite datum isteka na plavoj poleđini zdravstvene kartice.

U ispostavu kojoj pripadate donesite fotografiju za pasoš 3 do 4 meseca pred istek zdravstvene kartice.

Fotografija mora da ispunjava kriterijume za pasoške fotografije. Bliže informacije o ovim kriterijumima dostupne su ovde: Passbildkriterien

Fotografiju morate predati lično i pri tome pokazati na uvid karticu zdravstvenog osiguranja e-card ili austrijski broj socijalnog osiguranja.

Posedujete li austrijsko državljanstvo, potrebna Vam je iskaznica sa fotografijom i dokaz o državljanstvu u originalu. U slučaju da ne posedujete iskaznicu sa fotografijom, morate sa sobom povesti jednu osobu, koja može da potvrdi Vaš identitet. Pažnja: Ova osoba mora pokazati svoju iskaznicu sa fotografijom!

Ako ne posedujete austrijsko državljanstvo, morate pokazati svoj putni dokument u originalu (npr. pasoš, ličnu kartu ili sl.)

Sve registracione ispostave navedene su ovde.

Ako na mestu datuma isteka vidite *****, bićete blagovremeno obavešteni da donesete fotografiju. Do tada ne morate ništa da preduzimate.

Ako imate 70 i više godina ili vam je utvrđen 4, 5, 6. ili 7. stepen nege, niste dužni da prilažete fotografiju. Ne morate ništa da preduzimate i dobićete automatski novu karticu e-card pre isteka stare.

  • Ako je dostupna fotografija iz putne ili lične isprave, biometrijske vozačke dozvole ili registra stranih državljana, ona će automatski biti iskorišćena za e-card.
  • Ako nema dostupne fotografije, biće vam izdata e-card bez fotografije.
  • Lica starija od 70 godina i lica s utvrđenim 4, 5, 6. ili 7. stepenom nege mogu dobrovoljno da donesu fotografiju za karticu zdravstvenog osiguranja u nadležnu registracionu ispostavu. Novu karticu zdravstvenog osiguranja dobićete pre isteka stare.