DRUCKEN

Bosnisch - Bosanski


Fotografija na e-card zdravstvenoj kartici

Kartica zdravstvenog osiguranja e-card omogućava pristup austrijskom sistemu zdravstvene zaštite. Od 1. januara 2020. nove zdravstvene kartice e-card izdaju se samo s fotografijom zbog promjene zakona. 

Izvršite provjeru fotografije: Foto-Sofort-Check da biste utvrdili, da li je vaša fotografija dostupna za e-card: Foto-Sofort-Check


Imate li

  • austrijski pasoš ili
  • austrijsku ličnu ispravu ili
  • austrijsku biometrijsku vozačku dozvolu ili
  • Aufenthaltstitel / Rot-Weiß-Rot-Karte (boravišna dozvola), Fremdenpass (pasoš stranog državljanina), Konventionsreisepass (pasoš stranog državljanina sa statusom azilanta) odnosno Identitätskarte für Fremde (lična karta za strane državljane), Duldungskarte (isprava stalno nastanjenog stranog državljanina), Verfahrenskarte (zelena karta za lica u postupku odlučivanja po zahtjevu za azil), Aufenthaltsberechtigungskarte (bijela karta za lica kojima je odobren boravak), Karte für Asylberechtigte (karta za lica sa statusom azilanta) ili Karte für subsidiär Schutzberechtigte (siva karta za lica sa statusom supsidijarne zaštite)?

Info

U ovom slučaju ne morate ništa da preduzimate. Svoju novu e-card s fotografijom dobit ćete blagovremeno prije isteka stare, a najkasnije do kraja 2023.

Djeci mlađoj od 14 godina i dalje se izdaje e-card bez fotografije, bez obzira na to da li je dostupna fotografija iz npr. pasoša.


Nemate nijedan od navedenih dokumenata? U tom slučaju provjerite datum isteka na plavoj poleđini zdravstvene kartice.


U ispostavu kojoj pripadate donesite fotografiju za pasoš 3 do 4 mjeseca pred istek zdravstvene kartice.

Fotografija mora da ispunjava kriterijume za pasoške fotografije. Bliže informacije o ovim kriterijumima dostupne su ovdje: Passbildkriterien

Fotografiju morate predati lično i pri tome pokazati na uvid karticu zdravstvenog osiguranja e-card ili austrijski broj socijalnog osiguranja.

Posjedujete li austrijsko državljanstvo, potrebna Vam je iskaznica sa fotografijom i dokaz o državljanstvu u originalu. U slučaju da ne posjedujete iskaznicu sa fotografijom, morate sa sobom povesti jednu osobu, koja može da potvrdi Vaš identitet. Pažnja: Ova osoba mora pokazati svoju iskaznicu sa fotografijom!

Ako ne posjedujete austrijsko državljanstvo, morate pokazati svoj putni dokument u originalu (npr. pasoš, ličnu iskaznicu ili sl.)

Sve registracione ispostave navedene su ovdje.

Ako na mjestu datuma isteka vidite *****, bit ćete blagovremeno obaviješteni da donesete fotografiju. Do tada ne morate ništa da preduzimate.

Ako imate 70 i više godina ili vam je utvrđen 4, 5, 6. ili 7. stepen njege, niste dužni da prilažete fotografiju. Ne morate ništa da preduzimate i dobit ćete automatski novu karticu e-card prije isteka stare.

  • Ako je dostupna fotografija iz putne ili lične isprave, biometrijske vozačke dozvole ili registra stranih državljana, ona će automatski biti iskorištena za e-card.
  • Ako nema dostupne fotografije, bit će vam izdata e-card bez fotografije.
  • Lica starija od 70 godina i lica s utvrđenim 4, 5, 6. ili 7. stepenom njege mogu dobrovoljno da donesu fotografiju za karticu zdravstvenog osiguranja u nadležnu registracionu ispostavu. Novu karticu zdravstvenog osiguranja dobit ćete prije isteka stare.