DRUCKEN

Bulgarisch - Български


Така снимката Ви ще се появи на e-card

E-card е личният Ви ключ към австрийската система за здравеопазване. От 01.01.2020 г. въз основа на промяна в закона новите e-card вече ще се издават само със снимка.

Направете Foto-Sofort-Check и проверете дали има налична снимка за Вашата e-card: Foto-Sofort-Check

Имате

  • австрийски паспорт или
  • австрийска лична карта, или
  • австрийско свидетелство за правоуправление на МПС, или
  • Aufenthaltstitel / Rot-Weiß-Rot-Karte (разрешително за пребиваване), Fremdenpass (паспорт на чужденец), Konventionsreisepass (паспорт на бежанец) или Identitätskarte für Fremde (лична карта за чужденци), Duldungskarte (временно разрешително за пребиваване), Verfahrenskarte (grüne Karte) (карта на кандидатстващ за убежище (зелена карта), Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte) (карта на бежанец, за когото тече процедура по даване на убежище (бяла карта), Karte für Asylberechtigte oder Karte für subsidiär Schutzberechtigte (graue Karte) (карта на лице с право на убежище или лична карта на лице с предоставено право на убежище, валидна за срока на разрешителното (сива карта)?


Info

Не трябва да правите нищо. Вашата нова e-card със снимка ще бъде издадена навреме, преди да изтече старата, най-късно в края на 2023 г.

Деца под 14 години ще продължават при всички случаи да получават e-card без снимка, независимо от това дали има налична снимка, например от паспорт.


Нямате нито един от тези документи? Тогава проверете срока на валидност на синята задна страна на Вашата e-card.


3 до 4 месеца преди изтичане на валидността на Вашата e-card донесете паспортна снимка в компетентната за Вас служба.

Снимката трябва да отговаря на критериите за паспортни снимки. Подробности относно критериите ще намерите тук: Критерии за паспортни снимки

Трябва да подадете снимката лично и да представите Вашата e-card или Вашият австрийски номер на социална осигуровка.

 

Ако имате австрийско гражданство, трябва да представите един Ваш документ за самоличност с паспортна снимка и Вашето удостоверение за австрийско гражданство в оригинал. Ако нямате документ за самоличност, трябва да Ви придружава друг човек и да потвърди Вашата самоличност. Внимание: Това лице трябва да представи документ за самоличност!

 

Ако нямате австрийско гражданство, трябва да представите Ваши пътни документи в оригинал (напр. паспорт, лична карта).

Всички регистрационни служби можете да намерите тук.


Ако вместо дата на валидност виждате отпечатано *****, своевременно ще бъдете информирани, че трябва да донесете снимка. Дотогава не трябва да правите нищо.


Ако сте на 70 години или повече, съответно попадате в степен на нужда от грижи 4, 5, 6 или 7, Вие сте задължен да подадете снимка. Не трябва да правите нищо и ще получите автоматично новата си e-card, преди старата да изтече.

  • Ако вече имате снимка от паспорт, лична карта, свидетелство за правоуправление на МПС или регистър на чужденци, тя автоматично ще бъде поставена и на e-card.
  • Ако нямате снимка, ще Ви бъде издадена e-card без снимка.
  • Лицата, които са на 70 години или повече, съответно попадат в степен на нужда от грижи 4, 5, 6 или 7, могат 2020 г.  доброволно да донесат снимка за e-card в съответната компетентна регистрационна служба. Ще получите новата e-card, преди да изтече старата.