DRUCKEN

Moja „e-card“ ističe pre 31.12.2023.


zum Seitenanfang springen

1. Da li moram nešto da poduzmem?

Vašu novu „e-card“ dobijate obično pre isteka Vaše evropske osiguravajuće karte na plavoj pozadini „e-card“ kartice.

Ne morate ništa da poduzimate ako u tom periodu

 • na raspolaganju stoji Vaša fotografija (iz austrijskog pasoša, lične karte, vozačke dozvole u formatu kreditne kartice ili iz jednog dokumenta koji Vam je izdan od strane registra inostranih osoba).
 • ili ako za Vas važi zakonsko pravilo izuzeća.

Ako imate 70 i više godina ili Vam je utvrđen 4, 5, 6. ili 7. stepen nege, niste dužni da prilažete fotografiju. Ne morate ništa da preduzimate i automatski ćete dobiti novu „e-card“ karticu pre isteka stare.

 • Ako je dostupna fotografija iz (austrijskog) pasoša ili lične isprave, vozačke dozvole u formatu kreditne kartice ili iz jednog dokumenta koji vam je izdan iz registra inostranih državljana, ona će automatski biti iskorišćena za „e-card“.
 • Ako fotografija nije dostupna, biće Vam izdata „e-card“ bez fotografije.
 • Osobe starije od 70 godina i osobe s utvrđenim 4, 5, 6. ili 7. stepenom nege mogu dobrovoljno da donesu fotografiju za karticu zdravstvenog osiguranja u nadležnu registracionu ispostavu. Novu karticu dobićete pre isteka stare. 

Ako fotografije NEMA i NE VAŽI zakonski izuzetak ne može se izdati nova „e-card“!

Prema tome ako

 • NEMATE austrijski pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu u formatu kreditne kartice ili dokument izdan od strane registra inostranih osoba
 • a stariji ste od 14 godina i mlađi od 70 godina
 • i ako nemate utvrđen 4.,5., 6. ili 7 stepen nege,

morate da donesete ličnu fotografiju.

Sa tzv. "Foto-Sofort-Check " možete da utvrdite da li trenutno postoji Vaša fotografija koja može da se upotrebi za „e-card“.

Ako postoji fotografija iz jednog od navedenih dokumenata, ona mora da se upotrebi za Vašu novu „e-card“ po zakonski utvrđenom redosledu.

zum Seitenanfang springen

2. Kada moram do donesem fotografiju?

Ako Vaša fotografija ne stoji na raspolaganju (vidi pod 1.)

U registracionu ispostavu kojoj pripadate donesite fotografiju za pasoš 3 do 4 meseca pred istek zdravstvene kartice „e-card“.

Sve registracione ispostave navedene su ovde .

Ako želite da dobijete Vašu novu e-card pre isteka roka, izvršite opisano (vidi gore).

Napomena: Registrovanje nove fotografije ne pokreće izdavanje nove „e-card“!

Vi nećete dobiti pismenu informaciju da morate da donesete fotografiju.

Ako Vaša nova „e-card“ zbog nedostatka fotografije ne može biti proizvedena, bićete prilikom Vaše sledeće posete lekaru ili pri kontaktu sa socijalnim osiguranjem informisani da morate da donesete fotografiju.

zum Seitenanfang springen

3. Šta moram da ponesem sa sobom za registriranje fotografije?

Kada lično dođete u Vašu registracionu ispostavu trebate poneti:

 • jednu fotografiju koja odgovara kriterijima za izdavanje pasoša
 • Vašu aktuelnu „e-card“ ili broj socijalnog osiguranja
 • Posedujete li austrijsko državljanstvo, potrebna Vam je iskaznica sa fotografijom i dokaz o državljanstvu u originalu.
 • Ako ne posedujete austrijsko državljanstvo, morate pokazati svoj putni dokument u originalu (npr. pasoš, ličnu kartu ili sl.) 
zum Seitenanfang springen

4. Šta ako ne donesem fotografiju?

Ako Vaša fotografija ne stoji na raspolaganju i ako period važenja Vaše „e-card“ istekne, ona još uvek može da se koristi u Austriji.

Prilikom iduće posete lekaru ili pri kontaktu sa socijalnim osiguranjem bićete informisani da morate da donesete fotografiju.

Od prvog informisanja od strane socijalnog osiguranja ili lekara počinje zakonski regulisani prelazni period od 90 dana.

Taj period je do daljeg produžen na 150 dana zbog COVID-19.

U toku tog perioda možete sa Vašom „e-card“ ili brojem socijalnog osiguranja u kombinaciji sa ličnom ispravom posetiti lekara u Austriji.

Ako nakon prelaznog perioda ne donesete fotografiju, Vaša stara „e-card“ će biti blokirana.

Postoji mogućnost da Vam Vaše socijalno osiguranje izda elektronski dokument (kao zamenu za „e-card“) koji je vremenski ograničen.