DRUCKEN

Kod lekara ili prilikom kontakta sa socijanim osiguranjem su mi dali na znanje da moram da donesem fotografiju. Sta to znači?


Od 1. Januara 2020 svaka nova „e-card“ za osobe starije od 14. godina mora biti izdana sa fotografijom.

Ako fotografije NEMA i NE VAŽI zakonski izuzetak ne može se izdati nova „e-card“!

Od prvog informisanja od strane socijalnog osiguranja ili lekara počinje zakonski regulisani prelazni period od 90 dana.

Taj period je do daljeg produžen na 150 dana zbog COVID-19.

U toku ovog perioda možete sa svojom starom „e-card“ ili brojem socijalnog osiguranja u kombinaciji sa ličnim dokumentom da posetite lekara.

Donesite što pre Vašu fotografiju nadležnom organu.

Kada lično dođete u Vašu registracionu ispostavu trebate poneti:

  • jednu fotografiju koja odgovara kriterijima za izdavanje pasoša
  • Vašu aktuelnu „e-card“ ili broj socijalnog osiguranja
  • Posedujete li austrijsko državljanstvo, potrebna Vam je iskaznica sa fotografijom i dokaz o državljanstvu u originalu.
  • Ako ne posedujete austrijsko državljanstvo, morate pokazati svoj putni dokument u originalu (npr. pasoš, ličnu kartu ili sl.)

Ako u prelaznom periodu ne donesete fotografiju, Vaša eventualno postojeća „e-card“ će biti blokirana!

Postoji mogućnost da Vam Vaše socijalno osiguranje izda elektronski dokument (kao zamenu za „e-card“) koji je vremenski ograničen.