DRUCKEN

Moja „e-card“ je blokirana.


Od prvog informisanja od strane socijalnog osiguranja ili lekara počinje zakonski regulisani prelazni period od 90 dana.

Taj period je do daljeg produžen na 150 dana zbog COVID-19.

Ako nakon prelaznog perioda ne donesete fotografiju, Vaša „e-card“ će biti blokirana.

Dokle god Vaša fotografija ne stoji na raspolaganju, nova „e-card“ ne može biti proizvedena.

Morate da donesete fotografiju.

Kada lično dođete u Vašu registracionu ispostavu trebate poneti:

  • jednu fotografiju koja odgovara kriterijima za izdavanje pasoša
  • Vašu aktuelnu „e-card“ ili broj socijalnog osiguranja
  • Posedujete li austrijsko državljanstvo, potrebna Vam je iskaznica sa fotografijom i dokaz o državljanstvu u originalu.
  • Ako ne posedujete austrijsko državljanstvo, morate pokazati svoj putni dokument u originalu (npr. pasoš, ličnu kartu ili sl.)

Postoji mogućnost da Vam Vaše socijalno osiguranje izda elektronski dokument (kao zamenu za „e-card“) koji je vremenski ograničen.