DRUCKEN

Datum platnosti mé karty e-card končí PŘED datem 31.12.2023.


zum Seitenanfang springen

1. Musím něco udělat?

Vaši novou kartu e-card obvykle zasíláme automaticky krátce před koncem platnosti evropské karty zdravotního pojištění (Europäische Krankenversicherungskarte) na zadní straně karty e-card.

Nemusíte dělat nic, pokud je v tomto okamžiku:

 • k dispozici vaše fotografie (z rakouského cestovního pasu (Reisepass), občanského průkazu (Personalausweis), řidičského průkazu (Scheckkartenführerschein) nebo dokumentu z registru cizinců (Fremdenregister))
 • nebo se na vás vztahuje výjimka ze zákona.

Pokud je vám 70 let a více nebo jste zařazeni do stupně péče 4, 5, 6 nebo 7, nejste povinni přinést fotografii. Nemusíte dělat nic a automaticky získáváte svou novou kartu e-card dříve, než uplyne platnost karty původní.

 • Pokud je k dispozici fotografie z cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu nebo registru cizinců, bude tato fotografie automaticky převzata na kartu e-card.
 • Pokud není žádná fotografie dostupná, bude vystavena karta e-card bez fotografie.
 • Osoby ve věku 70 let nebo vyšším, nebo osoby zařazené do stupně péče 4, 5, 6 nebo 7, mohou dobrovolně přinést fotografii na kartu e-card na příslušné registrační místo. Novou kartu e-card dostanete dříve, než uplyne platnost staré karty.

Pokud NENÍ DOSTUPNÁ žádná fotografie a NEVZTAHUJE se na vás žádná výjimka, nelze novou kartu e-card vystavit!

Takže pokud:

 • NEMÁTE rakouský cestovní pas (Reisepass), občanský průkaz (Personalausweis), řidičský průkaz (Scheckkartenführerschein) ani žádný dokument z registru cizinců (Fremdenregister),
 • jste starší 14 let a mladší 70 let
 • a nejste zařazeni do stupně péče (Pflegestufe) 4, 5, 6 nebo 7,

musíte přinést fotografii.  

Pomocí systému okamžitého ověření dostupnosti fotografie Foto-Sofort-Check můžete velmi snadno sami ověřit, zda je aktuálně dostupná vaše fotografie.

Pokud je dostupná vaše fotografie z některého dokumentu, musí být použita v souladu se zákonem stanoveným postupem pro novou kartu e-card.

zum Seitenanfang springen

2. Kdy mám donést fotografii?

Pokud není dostupná žádná vaše fotografie (viz bod 1.): 

Přineste 3 až 4 měsíce před ukončením platnosti vaší karty e-card pasovou fotografii na úřadovnu, ke které jste příslušní.

Všechna registrační místa najdete zde.

Tím může být vystavena vaše nová karta e-card s fotografií dříve, než uplyne platnost původní karty.

Registrace fotografie nevede k předčasnému vystavení nové karty e-card!

O tom, že musíte přinést fotografii, nebudete informováni obsílkou.

Pokud nebylo možné vystavit novou kartu e-card, protože není dostupná žádná fotografie, budete při nejbližším kontaktu se sociální pojišťovnou nebo při nejbližší návštěvě lékaře informováni o tom, že musíte přinést fotografii.

zum Seitenanfang springen

3. Co musím mít s sebou?

Na vám příslušné místo se musíte dostavit osobně a s sebou musíte mít:

 • fotografii, která odpovídá kritériím fotografie pro cestovní pas
 • vaši kartu e-card nebo vaše rakouské číslo sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer)
 • Máte-li rakouské státní občanství, musíte předložit oficiální průkaz totožnosti s fotografií a originál osvědčení o státním občanství.
 • Nemáte-li rakouské státní občanství, musíte předložit originál cestovního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz, atd.). 
zum Seitenanfang springen

4. Co se stane, když nepřinesu fotografii?

Pokud není dostupná žádná vaše fotografie a vy promeškáte datum platnosti, bude vaše karta e-card v tuzemsku i nadále platná.

Při nejbližším kontaktu se sociální pojišťovnou nebo při nejbližší návštěvě lékaře budete informováni, že musíte přinést fotografii.

Od první výzvy od sociální pojišťovny nebo lékaře začíná zákonem stanovená 90-denní přechodná lhůta.

Z důvodu pandemie COVID-19 byla přechodná lhůta stanovena do odvolání na 150 dní.

Během této lhůty můžete v Rakousku navštívit lékaře se svou původní kartou e-card nebo pod svým číslem sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer) a osobním dokladem s fotografií.

Pokud během přechodné lhůty nepřinesete fotografii, bude vaše původní karta e-card zablokována.

Máte možnost nechat si vystavit od své zdravotní pojišťovny časově omezený elektronický náhradní doklad.