DRUCKEN

Mám kartu e-card s datem platnosti PO 31.12.2023 nebo je bez data platnosti s potiskem **** na zadní straně.


zum Seitenanfang springen

1. Musím něco udělat?

Podle ustanovení zákona musejí být všechny karty e-card bez fotografie vyměněny do konce roku 2023.

Proto budou karty e-card s datem platnosti po 31. 12. 2023 nebo bez data platnosti (potisk ***) rovněž vyměněny do konce roku 2023.

 

Nemusíte dělat nic, pokud je v tomto okamžiku:

 • k dispozici vaše fotografie (z rakouského cestovního pasu (Reisepass), občanského průkazu (Personalausweis), řidičského průkazu (Scheckkartenführerschein) nebo dokumentu z registru cizinců (Fremdenregister))
 • nebo se na vás vztahuje výjimka ze zákona.

Pokud je vám 70 let a více nebo jste zařazeni do stupně péče 4, 5, 6 nebo 7, nejste povinni přinést fotografii. Nemusíte dělat nic a automaticky získáváte svou novou kartu e-card dříve, než uplyne platnost karty původní.

 • Pokud je k dispozici fotografie z cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu nebo registru cizinců, bude tato fotografie automaticky převzata na kartu e-card.
 • Pokud není žádná fotografie dostupná, bude vystavena karta e-card bez fotografie.
 • Osoby ve věku 70 let nebo vyšším, nebo osoby zařazené do stupně péče 4, 5, 6 nebo 7, mohou dobrovolně přinést fotografii na kartu e-card na příslušné registrační místo. Novou kartu e-card dostanete dříve, než uplyne platnost staré karty.

Pokud NENÍ DOSTUPNÁ žádná fotografie a NEVZTAHUJE se na vás žádná výjimka, nelze novou kartu e-card vystavit!

Takže pokud:

 • NEMÁTE rakouský cestovní pas (Reisepass), občanský průkaz (Personalausweis), řidičský průkaz (Scheckkartenführerschein) ani žádný dokument z registru cizinců (Fremdenregister),
 • jste starší 14 let a mladší 70 let
 • a nejste zařazeni do stupně péče (Pflegestufe) 4, 5, 6 nebo 7,

musíte přinést fotografii.  

Pomocí systému okamžitého ověření dostupnosti fotografie Foto-Sofort-Check můžete velmi snadno sami ověřit, zda je aktuálně dostupná vaše fotografie.

Pokud je dostupná vaše fotografie z některého dokumentu, musí být použita v souladu se zákonem stanoveným postupem pro novou kartu e-card.

zum Seitenanfang springen

2. Kdy mám donést fotografii?

Jakmile k tomu budete vyzváni sociální pojišťovnou nebo při návštěvě lékaře, přineste na vám příslušný úřad pasovou fotografii.

Do té doby nemusíte dělat nic.

Všechna registrační místa najdete zde.

Tím může být vystavena vaše nová karta e-card s fotografií dříve, než uplyne platnost původní karty.

Registrace fotografie nevede k předčasnému vystavení nové karty e-card!

O tom, že musíte přinést fotografii, nebudete informováni obsílkou.

Pokud nebylo možné vystavit novou kartu e-card, protože není dostupná žádná fotografie, budete při nejbližším kontaktu se sociální pojišťovnou nebo při nejbližší návštěvě lékaře informováni o tom, že musíte přinést fotografii. 

zum Seitenanfang springen

3. Co musím mít s sebou?

Na vám příslušné místo se musíte dostavit osobně a s sebou musíte mít:

 • fotografii, která odpovídá kritériím fotografie pro cestovní pas
 • vaši kartu e-card nebo vaše rakouské číslo sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer)
 • Máte-li rakouské státní občanství, musíte předložit oficiální průkaz totožnosti s fotografií a originál osvědčení o státním občanství.
 • Nemáte-li rakouské státní občanství, musíte předložit originál cestovního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz, atd.).
zum Seitenanfang springen

4. Co se stane, když nepřinesu fotografii?

Pokud není dostupná žádná vaše fotografie a nemůže být vystavena žádná karta e-card, je vaše karta e-card v tuzemsku i nadále platná.

Při nejbližším kontaktu se sociální pojišťovnou nebo při nejbližší návštěvě lékaře budete informováni, že musíte přinést fotografii.

Od první výzvy od sociální pojišťovny nebo lékaře začíná zákonem stanovená 90-denní přechodná lhůta.

Z důvodu pandemie COVID-19 byla přechodná lhůta stanovena do odvolání na 150 dní.

Pokud během přechodné lhůty nepřinesete fotografii, bude vaše původní karta e-card zablokována.

Máte možnost nechat si vystavit od své zdravotní pojišťovny časově omezený elektronický náhradní doklad.