DRUCKEN

Nemám kartu e-card.


zum Seitenanfang springen

1. Musím něco udělat?

Vaše karta e-card bude vystavena a zaslána automaticky po přihlášení u sociální pojišťovny, pokud:

  • je k dispozici vaše fotografie (z rakouského cestovního pasu (Reisepass), občanského průkazu (Personalausweis), řidičského průkazu (Scheckkartenführerschein) nebo dokumentu z registru cizinců (Fremdenregister))
  • nebo se na vás vztahuje výjimka ze zákona.

Pokud NENÍ DOSTUPNÁ žádná fotografie a NEVZTAHUJE se na vás žádná výjimka, nelze novou kartu e-card vystavit!

Můžete navštívit lékaře pod svým číslem rakouského sociálního pojištění (Sozialversicherunsnummer) a s osobním průkazem s fotografií, i když zatím nemáte žádnou kartu e-card.

Pokud neznáte číslo svého sociálního pojištění, můžete je vyžádat u své zdravotní pojišťovny.

Takže pokud:

  • NEMÁTE rakouský cestovní pas (Reisepass), občanský průkaz (Personalausweis), řidičský průkaz (Scheckkartenführerschein) ani žádný dokument z registru cizinců (Fremdenregister),
  • jste starší 14 let a mladší 70 let
  • a nejste zařazeni do stupně péče (Pflegestufe) 4, 5, 6 nebo 7,

musíte přinést fotografii.

Pokud při přihlášení byla uvedena poštovní adresa mimo Rakousko, musíte kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu, aby vám byla karta e-card doručena i mimo území Rakouska.

zum Seitenanfang springen

2. Kdy mám donést fotografii?

Co nejdříve přineste svou fotografii na příslušné místo.

Nejpozději poté, kdy k tomu budete vyzváni při návštěvě lékaře nebo při kontaktu se sociální pojišťovnou.

zum Seitenanfang springen

3. Co musím mít s sebou?

Na vám příslušné místo se musíte dostavit osobně a s sebou musíte mít:

  • fotografii, která odpovídá kritériím fotografie pro cestovní pas
  • vaši kartu e-card nebo vaše rakouské číslo sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer)
  • Máte-li rakouské státní občanství, musíte předložit oficiální průkaz totožnosti s fotografií a originál osvědčení o státním občanství.
  • Nemáte-li rakouské státní občanství, musíte předložit originál cestovního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz, atd.).
zum Seitenanfang springen

4. Co se stane, když nepřinesu fotografii?

Pokud není k dispozici žádná vaše fotografie a nelze vystavit kartu e-card s fotografií, můžete lékaře navštívit pod svým rakouským číslem sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer) a s osobním průkazem s fotografií.

Při nejbližším kontaktu se sociální pojišťovnou nebo při nejbližší návštěvě lékaře budete informováni, že musíte přinést fotografii.

Od první výzvy od sociální pojišťovny nebo lékaře začíná zákonem stanovená 90-denní přechodná lhůta.

Z důvodu pandemie COVID-19 byla přechodná lhůta stanovena do odvolání na 150 dní.

Pokud během přechodné lhůty nepřinesete fotografii, bude vaše původní karta e-card zablokována.

Máte možnost nechat si vystavit od své zdravotní pojišťovny časově omezený elektronický náhradní doklad.