DRUCKEN

Byl(a) jsem informován(a) lékařem nebo sociální pojišťovnou, že musím přinést fotografii. Co to znamená?


Od 1. ledna 2020 musí být na každé nově vystavené kartě e-card pro osoby, které dovršily 14. rok života, umístěna fotografie.

Pokud NENÍ DOSTUPNÁ žádná fotografie a NEVZTAHUJE se na vás žádná výjimka, nelze novou kartu e-card vystavit!

Od první výzvy od sociální pojišťovny nebo lékaře začíná zákonem stanovená 90-denní přechodná lhůta.

Z důvodu pandemie COVID-19 byla přechodná lhůta stanovena do odvolání na 150 dní.

Během této lhůty můžete navštívit lékaře se svou původní kartou e-card nebo pod svým číslem sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer) a osobním dokladem s fotografií.

Co nejdříve přineste svou fotografii na příslušné místo.

Na vám příslušné místo se musíte dostavit osobně a s sebou musíte mít:

  • fotografii, která odpovídá kritériím fotografie pro cestovní pas
  • vaši kartu e-card nebo vaše rakouské číslo sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer)
  • Máte-li rakouské státní občanství, musíte předložit oficiální průkaz totožnosti s fotografií a originál osvědčení o státním občanství.
  • Nemáte-li rakouské státní občanství, musíte předložit originál cestovního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz, atd.).

Pokud během přechodné lhůty nepřinesete fotografii, bude vaše případná původní karta e-card zablokována!

Máte možnost nechat si vystavit od své zdravotní pojišťovny časově omezený elektronický náhradní doklad.