DRUCKEN

Mám zablokovanou kartu e-card.


Od první výzvy od sociální pojišťovny nebo lékaře začíná zákonem stanovená 90-denní přechodná lhůta.

Z důvodu pandemie COVID-19 byla přechodná lhůta stanovena do odvolání na 150 dní.

Pokud během přechodné lhůty nepřinesete fotografii, bude vaše původní karta e-card zablokována.

Není možné vystavit novou kartu e-card, dokud není k dispozici fotografie.

Musíte přinést fotografii.

Na vám příslušné místo se musíte dostavit osobně a s sebou musíte mít:

  • fotografii, která odpovídá kritériím fotografie pro cestovní pas
  • vaši kartu e-card nebo vaše rakouské číslo sociálního pojištění (Sozialversicherungsnummer)
  • Máte-li rakouské státní občanství, musíte předložit oficiální průkaz totožnosti s fotografií a originál osvědčení o státním občanství.
  • Nemáte-li rakouské státní občanství, musíte předložit originál cestovního dokladu (cestovní pas, občanský průkaz, atd.).