DRUCKEN

Имам e-card, която изтича ПРЕДИ 31.12.2023 г.


zum Seitenanfang springen

1. Трябва ли да направя нещо?

Обикновено ще получите новата си e-card автоматично, малко преди изтичането на валидността на Европейската здравноосигурителна карта на гърба на e-card.

Не трябва да правите нищо, ако преди тази дата

 • има налична Ваша снимка (от австрийски паспорт (Reisepass), лична карта (Personalausweis), свидетелство за правоуправление на МПС (Scheckkartenführerschein) или документ от регистъра на чужденците)
 • или за Вас важи законово изключение.

Ако сте на 70 години или повече, или имате степен на нужда от грижи 4, 5, 6 или 7, Вие не сте задължен да подадете снимка. Не трябва да правите нищо и ще получите автоматично новата си e-card, преди старата да изтече.

 • Ако вече имате снимка от паспорт, лична карта, свидетелство за правоуправление на МПС или регистър на чужденци, тя автоматично ще бъде поставена и на e-card.
 • Ако нямате снимка, ще Ви бъде издадена e-card без снимка.
 • Лицата, които са на 70 години или повече, или имат степен на нужда от грижи 4, 5, 6 или 7, могат доброволно да донесат снимка за e-card в съответната компетентна регистрационна служба. Ще получите новата e-card, преди да изтече старата.

Ако НЯМА налична снимка и НЯМА валидно законово изключение, не може да Ви бъде издадена нова e-card!

Тоест ако

 • НЯМАТЕ австрийски паспорт (Reisepass), лична карта (Personalausweis), свидетелство за правоуправление на МПС (Scheckkartenführerschein) и никакъв документ от регистъра на чужденците,
 • по-възрастен сте от 14 години, но сте по-млад от 70 години
 • и не попадате в степен на нужда от грижи 4, 5, 6 или 7,

трябва да донесете снимка.  

С Foto-Sofort-Check можете да проверите съвсем лесно дали в момента има налична Ваша снимка.

Ако имате налична снимка от документ, тя трябва да бъде използвана за новата e-card, съгласно законово определената последователност.

zum Seitenanfang springen

2. Кога трябва да донеса снимка?

Ако няма налична Ваша снимка (вижте точка 1.): 

3 до 4 месеца преди изтичане на валидността на Вашата e-card донесете паспортна снимка в компетентната за Вас служба.

Всички регистрационни служби ще намерите тук

Така може да бъде издадена новата Ви e-card със снимка, преди да изтече актуалната карта.

Регистрацията на снимка не води до преждевременно издаване на нова e-card!

Няма да Ви бъде пратено известие, ако трябва да донесете снимка.

Ако не може да бъде направена нова e-card, защото няма налична снимка, ще бъдете информирани, че трябва да донесете снимка следващия път, когато се свържете със социалното осигуряване или когато посетите лекар.

zum Seitenanfang springen

3. Какво трябва да нося?

Трябва да дойдете лично в компетентната за Вас служба и да донесете:

 • снимка, която отговаря на критериите за паспортна снимка
 • актуалната Ви e-card или Вашия австрийски социално-осигурителен номер
 • Ако сте австрийски гражданин, имате нужда от удостоверението си за гражданство в оригинал и официална лична карта със снимка в оригинал.
 • Ако НЯМАТЕ австрийско гражданство, имате нужда от Ваш валиден документ за пътуване в оригинал (например паспорт, лична карта и т.н.).
zum Seitenanfang springen

4. Какво се случва, ако не донеса снимка?

Ако няма налична Ваша снимка и пропуснете датата на изтичане на валидността, Вашата e-card продължава да е валидна в страната.

При следващия контакт със социалното осигуряване или следващото посещение при лекар, ще бъдете информирани, че трябва да донесете снимка.

От първото поискване от социалното осигуряване или от лекар започва законово регламентираният преходен срок от 90 дни.

Заради COVID-19 преходният срок е удължен на 150 дни до ново нареждане.

В рамките на този срок можете да отидете на лекар в Австрия със старата си e-card или с Вашия социално-осигурителен номер и лична карта със снимка.

Ако не донесете снимка в рамките на този преходен срок, Вашата стара e-card ще бъде блокирана.

Имате възможност да поискате от Вашето здравно осигуряване издаването на временен срочен заместител.