DRUCKEN

Нямам e-card.


zum Seitenanfang springen

1. Трябва ли да направя нещо?

Вашата e-card ще Ви бъде автоматично издадена и изпратена след регистрацията в социалното осигуряване, когато

  • има налична Ваша снимка (от австрийски паспорт (Reisepass), лична карта (Personalausweis), свидетелство за правоуправление на МПС (Scheckkartenführerschein) или документ от регистъра на чужденците)
  • или за Вас важи законово изключение.

Ако НЯМА налична снимка и НЯМА валидно законово изключение, не може да Ви бъде издадена нова e-card!

Можете да отидете на лекар с Вашия социално-осигурителен номер и лична карта със снимка, също ако все още нямате e-card.

Ако не знаете Вашия социално-осигурителен номер, можете да се осведомите за него във Вашето здравно осигуряване.

Тоест ако

  • НЯМАТЕ австрийски паспорт (Reisepass), лична карта (Personalausweis), свидетелство за правоуправление на МПС (Scheckkartenführerschein) и никакъв документ от регистъра на чужденците,
  • по-възрастен сте от 14 години, но сте по-млад от 70 години
  • и не попадате в степен на нужда от грижи 4, 5, 6 или 7,

трябва да донесете снимка.  

Ако при регистрацията Ви сте предоставили пощенски адрес извън Австрия, трябва да се свържете със здравното си осигуряване, за да Ви бъде изпратена e-card и извън Австрия.

zum Seitenanfang springen

2. Кога трябва да донеса снимка?

Донесете снимката си възможно най-скоро в компетентната за Вас служба.

Най-късно тогава, когато бъдете помолени да го направите, когато посетите лекар или се свържете със социално осигуряване.

zum Seitenanfang springen

3. Какво трябва да нося?

Трябва да дойдете лично в компетентната за Вас служба и да донесете:

  • снимка, която отговаря на критериите за паспортна снимка
  • актуалната Ви e-card или Вашия австрийски социално-осигурителен номер
  • Ако сте австрийски гражданин, имате нужда от удостоверението си за гражданство в оригинал и официална лична карта със снимка в оригинал.
  • Ако НЯМАТЕ австрийско гражданство, имате нужда от Ваш валиден документ за пътуване в оригинал (например паспорт, лична карта и т.н.).
zum Seitenanfang springen

4. Какво се случва, ако не донеса снимка?

Ако няма налична Ваша снимка и не може да бъде изготвена e-card със снимка, можете да отидете на лекар с австрийския си социално-осигурителен номер и лична карта със снимка.

При следващия контакт със социалното осигуряване или следващото посещение при лекар, ще бъдете информирани, че трябва да донесете снимка.

От първото поискване от социалното осигуряване или от лекар започва законово регламентираният преходен срок от 90 дни.

Заради COVID-19 преходният срок е удължен на 150 дни до ново нареждане.

Ако не донесете снимка в рамките на този преходен срок, Вашата стара e-card ще бъде блокирана.

Имате възможност да поискате от Вашето здравно осигуряване издаването на временен срочен заместител.