DRUCKEN

Лекарят или социалното осигуряване ме информираха, че трябва да донеса снимка. Какво означава това?


От 1 януари 2020 г. на всяка новоиздадена e-card за лица след навършени 14 години трябва да има снимка.

Ако НЯМА налична снимка и НЯМА валидно законово изключение, не можеa да Ви бъде издадена нова e-card!

От първото поискване от социалното осигуряване или от лекар започва законово регламентираният преходен срок от 90 дни.

Заради COVID-19 преходният срок е удължен на 150 дни до ново нареждане.

В рамките на този срок можете да отидете на лекар със старата си e-card или с Вашия социално-осигурителен номер и лична карта със снимка.

Донесете снимката си възможно най-скоро в компетентната за Вас служба.

Трябва да дойдете лично в компетентната за Вас служба и да донесете:

  • снимка, която отговаря на критериите за паспортна снимка
  • актуалната Ви e-card или Вашия австрийски социално-осигурителен номер
  • Ако сте австрийски гражданин, имате нужда от удостоверението си за гражданство в оригинал и официална лична карта със снимка в оригинал.
  • Ако НЯМАТЕ австрийско гражданство, имате нужда от Ваш валиден документ за пътуване в оригинал (например паспорт, лична карта и т.н.).

Ако не донесете снимка в рамките на преходния срок, Вашата стара e-card ще бъде блокирана!

Имате възможност да поискате от Вашето здравно осигуряване издаването на временен срочен заместител.