DRUCKEN

Моята e-card беше блокирана.


От първото поискване от социалното осигуряване или от лекар започва законово регламентираният преходен срок от 90 дни.

Заради COVID-19 преходният срок е удължен на 150 дни до ново нареждане.

Ако не донесете снимка в рамките на този преходен срок, Вашата стара e-card ще бъде блокирана.

Не може да Ви бъде издадена нова e-card, докато няма налична Ваша снимка.

Трябва да донесете снимка.

Трябва да дойдете лично в компетентната за Вас служба и да донесете:

  • снимка, която отговаря на критериите за паспортна снимка
  • актуалната Ви e-card или Вашия австрийски социално-осигурителен номер
  • Ако сте австрийски гражданин, имате нужда от удостоверението си за гражданство в оригинал и официална лична карта със снимка в оригинал.
  • Ако НЯМАТЕ австрийско гражданство, имате нужда от Ваш валиден документ за пътуване в оригинал (например паспорт, лична карта и т.н.).

Имате възможност да поискате от Вашето здравно осигуряване издаването на временен срочен заместител.