DRUCKEN

Mám kartu e-card s dátumom platnosti PRED 31. 12. 2023.


zum Seitenanfang springen

1. Musím niečo urobiť?

Obvykle vám bude nová karta e-card automaticky zaslaná krátko pred uplynutím platnosti Európskeho preukazu zdravotného poistenia na zadnej strane karty e-card.

Nemusíte robiť nič, pokiaľ v tomto okamihu

 • je k dispozícii vaša fotografia (z rakúskeho cestovného pasu (Reisepass), občianskeho preukazu (Personalausweis), vodičského preukazu (Scheckkartenführerschein) alebo dokumentu registra cudzincov (Dokument des Fremdenregisters))
 • alebo sa vás týka zákonná výnimka.

Ak máte 70 rokov a viac alebo ste zaradený do stupňa starostlivosti 4, 5, 6 alebo 7, nie ste povinný odovzdať fotografiu. Nemusíte robiť nič a automaticky dostanete svoju novú kartu e-card, skôr ako uplynie platnosť starej karty.

 • Ak už je k dispozícii fotografia z cestovného pasu (Reisepass), občianskeho preukazu (Personalausweis), vodičského preukazu (Scheckkartenführerschein) alebo registra cudzincov (Fremdenregister), automaticky sa táto prevezme na kartu e-card.
 • Ak nie je k dispozícii fotografia, vystaví sa karta e-card bez fotografie.
 • Osoby, ktoré majú 70 rokov a viac alebo sú zaradené do stupňa starostlivosti 4, 5, 6 alebo 7, môžu dobrovoľne priniesť fotografiu pre kartu e-card na príslušné registračné miesto. Novú kartu e-card dostanete skôr ako uplynie platnosť starej karty. 

Ak NIE JE k dispozícii fotografia a NETÝKA sa vás výnimka, nie je možné vystaviť novú kartu e-card!

Ak teda

 • NEVLASTNÍTE rakúsky cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis), vodičský preukaz (Scheckkartenführerschein) ani dokument registra cudzincov (Dokument des Fremdenregisters),
 • máte viac ako 14 rokov a menej ako 70 rokov
 • a nie ste zaradený do stupňa starostlivosti 4, 5, 6 alebo 7,

musíte priniesť fotografiu.

Pomocou Foto-Sofort-Check môžete sám celkom jednoducho preveriť, či je aktuálne k dispozícii vaša fotografia.

Ak existuje vaša fotografia z niektorého dokumentu, musí sa táto použiť pre novú kartu e-card podľa zákonom stanoveného poradia.

zum Seitenanfang springen

2. Kedy mám priniesť fotografiu?

Ak nie je k dispozícii vaša fotografia (pozri bod 1): 

3 až 4 mesiace pred uplynutím platnosti vašej karty e-card prineste na svoje príslušné miesto pasovú fotografiu.

Všetky registračné miesta nájdete tu.

Vaša nová karta e-card tak môže byť vystavená s fotografiou skôr ako uplynie platnosť aktuálnej karty.

Registrácia fotografie nespustí predčasné vyhotovenie novej karty e-card!

Nedostanete písomnú informáciu, keď budete musieť priniesť fotografiu.

Ak nebolo možné vyhotoviť novú kartu e-card, pretože nie je k dispozícii fotografia, pri najbližšom kontakte so sociálnou poisťovňou alebo pri najbližšej návšteve u lekára budete informovaný o tom, že musíte priniesť fotografiu. 

zum Seitenanfang springen

3. Čo musím priniesť?

Musíte prísť osobne na príslušné miesto, pričom potrebujete:

 • fotografiu, ktorá zodpovedá Informationen zu Links und Downloadskritériám fotografie na cestovný pas
 • svoju aktuálnu kartu e-card alebo svoje rakúske číslo sociálneho poistenia
 • ak máte rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho dokladu o štátnom občianstve a originál svojho úradného preukazu s fotografiou
 • ak NEMÁTE rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho platného cestovného dokladu (napr. cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis) atď.)
zum Seitenanfang springen

4. Čo sa stane, ak neprinesiem fotografiu?

Ak nie je k dispozícii vaša fotografia a zmeškali ste dátum uplynutia platnosti, vaša karta e-card je naďalej platná vo vnútrozemí.

Pri najbližšom kontakte so sociálnou poisťovňou alebo pri najbližšej návšteve u lekára budete informovaný o tom, že musíte priniesť fotografiu.

Od prvej výzvy sociálnou poisťovňou alebo lekárom začne plynúť zákonom regulovaná prechodná doba 90 dní.

Kvôli COVID-19 bola prechodná doba až do odvolania predĺžená na 150 dní.

Počas tejto doby môžete ísť v Rakúsku k lekárovi so svojou starou kartou e-card alebo so svojim číslom sociálneho poistenia a preukazom s fotografiou.

Ak počas prechodnej doby neprinesiete fotografiu, vaša stará karta e-card sa zablokuje.

Máte možnosť nechať si od svojej zdravotnej poisťovne vystaviť časovo obmedzený elektronický náhradný doklad.