DRUCKEN

Mám kartu e-card s dátumom platnosti PO 31. 12. 2023, resp. bez dátumu platnosti s vytlačeným textom **** na zadnej strane.


zum Seitenanfang springen

1. Musím niečo urobiť?

Podľa zákonného predpisu sa musia všetky karty e-card bez fotografie vymeniť do konca roka 2023.

Preto budú karty e-card s dátumom platnosti po 31. 12. 2023, resp. bez dátumu platnosti (vytlačený text ***) tiež vymenené do konca roka 2023.

Nemusíte robiť nič, pokiaľ v tomto okamihu

 • je k dispozícii vaša fotografia (z rakúskeho cestovného pasu (Reisepass), občianskeho preukazu (Personalausweis), vodičského preukazu (Scheckkartenführerschein) alebo dokumentu registra cudzincov (Dokument des Fremdenregisters))
 • alebo sa vás týka zákonná výnimka.

Ak máte 70 rokov a viac alebo ste zaradený do stupňa starostlivosti 4, 5, 6 alebo 7, nie ste povinný odovzdať fotografiu. Nemusíte robiť nič a automaticky dostanete svoju novú kartu e-card, skôr ako uplynie platnosť starej karty.

 • Ak už je k dispozícii fotografia z cestovného pasu (Reisepass), občianskeho preukazu (Personalausweis), vodičského preukazu (Scheckkartenführerschein) alebo registra cudzincov (Fremdenregister), automaticky sa táto prevezme na kartu e-card.
 • Ak nie je k dispozícii fotografia, vystaví sa karta e-card bez fotografie.
 • Osoby, ktoré majú 70 rokov a viac alebo sú zaradené do stupňa starostlivosti 4, 5, 6 alebo 7, môžu dobrovoľne priniesť fotografiu pre kartu e-card na príslušné registračné miesto. Novú kartu e-card dostanete skôr ako uplynie platnosť starej karty. 

Ak NIE JE k dispozícii fotografia a NETÝKA sa vás výnimka, nie je možné vystaviť novú kartu e-card!

Ak teda

 • NEVLASTNÍTE rakúsky cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis), vodičský preukaz (Scheckkartenführerschein) ani dokument registra cudzincov (Dokument des Fremdenregisters),
 • máte viac ako 14 rokov a menej ako 70 rokov
 • a nie ste zaradený do stupňa starostlivosti 4, 5, 6 alebo 7,

musíte priniesť fotografiu.

Pomocou Foto-Sofort-Check môžete sám celkom jednoducho preveriť, či je aktuálne k dispozícii vaša fotografia.

Ak existuje vaša fotografia z niektorého dokumentu, musí sa táto použiť pre novú kartu e-card podľa zákonom stanoveného poradia.

zum Seitenanfang springen

2. Kedy mám priniesť fotografiu?

Prineste svoju pasovú fotografiu na svoje príslušné miesto, hneď ako budete k tomu vyzvaný pri návšteve u lekára alebo pri kontakte so sociálnou poisťovňou.

Dovtedy nemusíte robiť nič.

Všetky registračné miesta nájdete tu.

Vaša nová karta e-card tak môže byť vystavená s fotografiou skôr ako uplynie platnosť aktuálnej karty.

Registrácia fotografie nespustí predčasné vyhotovenie novej karty e-card!

Nedostanete písomnú informáciu, keď budete musieť priniesť fotografiu.

Ak nebolo možné vyhotoviť novú kartu e-card, pretože nie je k dispozícii fotografia, pri najbližšom kontakte so sociálnou poisťovňou alebo pri najbližšej návšteve u lekára budete informovaný o tom, že musíte priniesť fotografiu.

zum Seitenanfang springen

3. Čo musím priniesť?

Musíte prísť osobne na príslušné miesto, pričom potrebujete:

 • fotografiu, ktorá zodpovedá kritériám fotografie na cestovný pas
 • svoju aktuálnu kartu e-card alebo svoje rakúske číslo sociálneho poistenia
 • ak máte rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho dokladu o štátnom občianstve a originál svojho úradného preukazu s fotografiou
 • ak NEMÁTE rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho platného cestovného dokladu (napr. cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis) atď.)
zum Seitenanfang springen

4. Čo sa stane, ak neprinesiem fotografiu?

Ak nie je k dispozícii vaša fotografia a nie je možné vyhotoviť kartu e-card, vaša e-card je naďalej platná vo vnútrozemí.

Pri najbližšom kontakte so sociálnou poisťovňou alebo pri najbližšej návšteve u lekára budete informovaný o tom, že musíte priniesť fotografiu.

Od prvej výzvy sociálnou poisťovňou alebo lekárom začne plynúť zákonom regulovaná prechodná doba 90 dní.

Kvôli COVID-19 bola prechodná doba až do odvolania predĺžená na 150 dní.

Ak počas prechodnej doby neprinesiete fotografiu, vaša stará karta e-card sa zablokuje.

Máte možnosť nechať si od svojej zdravotnej poisťovne vystaviť časovo obmedzený elektronický náhradný doklad.