DRUCKEN

Nemám kartu e-card.


zum Seitenanfang springen

1. Musím niečo urobiť?

Vaša karta e-card bude automaticky vyhotovená a zaslaná po prihlásení v sociálnej poisťovni, keď

  • je k dispozícii vaša fotografia (z rakúskeho cestovného pasu (Reisepass), občianskeho preukazu (Personalausweis), vodičského preukazu (Scheckkartenführerschein) alebo dokumentu registra cudzincov (Dokument des Fremdenregisters))
  • alebo sa vás týka zákonná výnimka.

Ak NIE JE k dispozícii fotografia a NETÝKA sa vás výnimka, nie je možné vystaviť novú kartu e-card!

So svojim rakúskym číslom sociálneho poistenia a preukazom s fotografiou môžete ísť k lekárovi, aj keď ešte nemáte kartu e-card.

Ak nepoznáte svoje číslo sociálneho poistenia, môžete si ho zistiť vo svojej zdravotnej poisťovni.

Ak teda

  • NEVLASTNÍTE rakúsky cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis), vodičský preukaz (Scheckkartenführerschein) ani dokument registra cudzincov (Dokument des Fremdenregisters),
  • máte viac ako 14 rokov a menej ako 70 rokov
  • a nie ste zaradený do stupňa starostlivosti 4, 5, 6 alebo 7,

musíte priniesť fotografiu.

Ak bola pre vás pri prihlásení uvedená poštová adresa mimo Rakúska, musíte sa skontaktovať so svojou zdravotnou poisťovňou, aby bola karta e-card doručená aj mimo Rakúska.

zum Seitenanfang springen

2. Kedy mám priniesť fotografiu?

Prineste svoju fotografiu čo najskôr na príslušné miesto.

Najneskôr vtedy, keď k tomu budete vyzvaný pri návšteve u lekára alebo pri kontakte so sociálnou poisťovňou.

zum Seitenanfang springen

3. Čo musím priniesť?

Musíte prísť osobne na príslušné miesto, pričom potrebujete:

  • fotografiu, ktorá zodpovedá kritériám fotografie na cestovný pas
  • svoju aktuálnu kartu e-card alebo svoje rakúske číslo sociálneho poistenia
  • ak máte rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho dokladu o štátnom občianstve a originál svojho úradného preukazu s fotografiou
  • ak NEMÁTE rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho platného cestovného dokladu (napr. cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis) atď.)
zum Seitenanfang springen

4. Čo sa stane, ak neprinesiem fotografiu?

Ak nie je k dispozícii vaša fotografia a nie je možné vyhotoviť kartu e-card s fotografiou, môžete ísť k lekárovi so svojim rakúskym číslom sociálneho poistenia a preukazom s fotografiou.

Pri najbližšom kontakte so sociálnou poisťovňou alebo pri najbližšej návšteve u lekára budete informovaný o tom, že musíte priniesť fotografiu.

Od prvej výzvy sociálnou poisťovňou alebo lekárom začne plynúť zákonom regulovaná prechodná doba 90 dní.

Kvôli COVID-19 bola prechodná doba až do odvolania predĺžená na 150 dní.

Ak počas prechodnej doby neprinesiete fotografiu, vaša stará karta e-card sa zablokuje.

Máte možnosť nechať si od svojej zdravotnej poisťovne vystaviť časovo obmedzený elektronický náhradný doklad.