DRUCKEN

Bol som informovaný u lekára alebo sociálnou poisťovňou, že musím priniesť fotografiu. Čo to znamená?


Od 1. januára 2020 musí byť na každej novo vydanej karte e-card pre osoby od ukončeného 14. roku života umiestnená fotografia.

Ak NIE JE k dispozícii fotografia a NETÝKA sa vás výnimka, nie je možné vystaviť novú kartu e-card!

Od prvej výzvy sociálnou poisťovňou alebo lekárom začne plynúť zákonom regulovaná prechodná doba 90 dní.

Kvôli COVID-19 bola prechodná doba až do odvolania predĺžená na 150 dní.

Počas tejto doby môžete ísť k lekárovi so svojou starou kartou e-card alebo so svojim číslom sociálneho poistenia a preukazom s fotografiou.

Prineste svoju fotografiu čo najskôr na príslušné miesto.

Musíte prísť osobne na príslušné miesto, pričom potrebujete:

  • fotografiu, ktorá zodpovedá kritériám fotografie na cestovný pas
  • svoju aktuálnu kartu e-card alebo svoje rakúske číslo sociálneho poistenia
  • ak máte rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho dokladu o štátnom občianstve a originál svojho úradného preukazu s fotografiou
  • ak NEMÁTE rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho platného cestovného dokladu (napr. cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis) atď.)

Ak počas prechodnej doby neprinesiete fotografiu, prípadne existujúca stará karta e-card sa zablokuje!

Máte možnosť nechať si od svojej zdravotnej poisťovne vystaviť časovo obmedzený elektronický náhradný doklad.