DRUCKEN

Moja karta e-card bola zablokovaná.


Od prvej výzvy sociálnou poisťovňou alebo lekárom začne plynúť zákonom regulovaná prechodná doba 90 dní.

Kvôli COVID-19 bola prechodná doba až do odvolania predĺžená na 150 dní.

Ak počas prechodnej doby neprinesiete fotografiu, vaša stará karta e-card sa zablokuje.

Nie je možné vystaviť novú kartu e-card, pokiaľ nie je k dispozícii fotografia.

Musíte priniesť fotografiu.

Musíte prísť osobne na príslušné miesto, pričom potrebujete:

  • fotografiu, ktorá zodpovedá kritériám fotografie na cestovný pas
  • svoju aktuálnu kartu e-card alebo svoje rakúske číslo sociálneho poistenia
  • ak máte rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho dokladu o štátnom občianstve a originál svojho úradného preukazu s fotografiou
  • ak NEMÁTE rakúske štátne občianstvo, potrebujete originál svojho platného cestovného dokladu (napr. cestovný pas (Reisepass), občiansky preukaz (Personalausweis) atď.)

Máte možnosť nechať si od svojej zdravotnej poisťovne vystaviť časovo obmedzený elektronický náhradný doklad.